FMT-musikterapi / TMT-musiikkiterapia

FMT-musikterapi för personer i alla åldrar med funktionshinder. Ta kontakt för mera information eller besök Finlands FMT-musikterapeuters webbsida. 

http://fmt-tmt.fi/

TMT-musiikkiterapia kaikille ikäisille vammaisille. Ottakaa yhteyttä niin kerron lisää tai tutustu Suomen TMT-musiikkiterapeutit sivuun.  

http://fmt-tmt.fi/fi

En neuromuskulär metod

Funktionsinriktad musikterapi är en neuromuskulär behandlingsmetod som kan tillämpas med barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar.

FMT-metodens specifika observations- och analysprogram leder terapeuten fram till de funktionsnedsättningar som är nödvändiga att behandla.

Neuromuskulaarinen menetelmä

Toiminnallisella musiikkiterapialla tarkoitetaan neuromuskulaarista terapiamenetelmää joka tehokkaasti hoitaa toimintakyvyn poikkeamia lapsilla ja aikuisilla.

TMT-menetelmän erityisen havainto- sekä arviointitekniikan avulla terapeutti löytää ne toiminnalliset poikkeamat jotka tulisi hoitaa.

Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin

Annika Strömberg

Det finns också gruppverksamhet inom musikverksamhet/-terapi. Då handlar det inte om FMT utan gruppen får lyssna på utvald musik medan de slappnar av, skriver eller tecknar och målar eller rör på sig. Ingenting är fel och allting är frivilligt. 

Målgrupp: uttmattnings depressioner, övriga psykiatriska besvär, fibromyalgi mm.

Kommentarer efter dylika sessioner har varit: 

  • jag blir lugnare
  • jag blir gladare
  • det är avslappnande
  • det ger mig minnen

 

Kontakta mig på e-post: a.stromberg@multi.fi eller ring på tel. 050-376 9614